Kris Peeters zet alles in op tunnelvariant Oosterweel
Burgemeester Patrick Janssens en BAM-baas Karel Vinck aan de tafel van de stuurgroep. Foto: belga
De stuurgroep die de tunneloplossing voor de Oosterweelverbinding tegen de zomer zal uitwerken heeft woensdagochtend een eerste keer vergaderd op het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters. De leden zetten alles in op de tunnel, de brug lijkt definitief naar de achtergrond verwezen.

De stuurgroep bestaat uit de vijf ministers van het ministerieel comité DAM (Duurzame Antwerpse Mobiliteit), zijnde Kris Peeters, Ingrid Lieten, Geert Bourgeois, Hilde Crevits en Philippe Muyters, BAM-voorzitter Karel Vinck, Antwerps burgemeester Patrick Janssens, Antwerps schepen van Haven Marc Van Peel en tot slot de nieuw aangestelde projectleider Jaak Polen.

Peeters deed de kritiek dat dit een zoveelste werkgroep zou zijn meteen van de hand. ‘Sommigen denken misschien dat dit een kunstmatige oefening is, maar ik kan die achterdocht wegnemen. Iedereen rond deze tafel is ervan overtuigd dat de tunneloplossing een goede oplossing is en dat we er alles moeten aan doen om die mogelijk te maken’, verklaarde hij na afloop van de vergadering.

'Achterdocht achterwege laten'

Ook BAM-voorzitter Karel Vinck, voorheen een voorstander van de Lange Wapperbrug, schaart zich ‘voor 100%’ achter de beslissing van de Vlaamse regering om de tunneloplossing uit te werken. ‘Een brug heeft voor- en nadelen, net zoals een tunnel voor- en nadelen heeft, maar ik ben ervan overtuigd dat een tunnel technisch mogelijk is.’

‘We moeten de achterdocht achterwege laten, dat is de enige manier om ervoor te gaan’, vond Antwerps burgemeester Patrick Janssens.

Dubbelbesluit

In de eerste Stuurgroepvergadering werden vooral werkafspraken gemaakt over de uitwerking van de tunnels, kostenraming en tijdsplanning. Tegen de zomer moet de tunneloplossing volledig uitgewerkt zijn en op basis daarvan zal de Vlaamse regering nagaan of de voorwaarden uit haar dubbelbesluit voldaan zijn. Met het dubbelbesluit koos de regering voor een ondertunnelde sluiting van de Antwerpse ring op voorwaarde dat de tunnels technisch haalbaar zijn, niet duurder zijn dan de Lange Wapperbrug en even snel realiseerbaar zijn als de brug.

De Vlaamse regering benadrukt dat de uitwerking van de tunneloplossing zal gebeuren met 'objectiviteit en transparantie" en met "aandacht voor interactie met de stad en overleg met de verschillende stakeholders'.

De Stuurgroep komt voortaan tweewekelijks bijeen.