MR en CDH verzetten zich tegen aanpassing rol van koning
Foto: afp
Zowel MR-voorzitter Didier Reynders als CDH-voorzitster Joëlle Milquet hebben woensdag herhaald dat niet kan worden geraakt aan de bevoegdheden van de koning. Ze lieten dat in de wandelgangen van de Kamer weten naar aanleiding van de discussie over het opstellen van een lijst met voor herziening vatbaar te verklaren grondwetsartikelen.

Naar aanleiding van de communautaire onderhandelingen viel vorige week in verschillende media te horen dat de meerderheidspartijen en de groenen het eens waren geraakt over de lijst. Daarin zou onder meer sprake zijn van het beperken van de bevoegdheden van de vorst.

Reynders en Milquet lieten woensdag echter duidelijk verstaan dat daar geen sprake kan van zijn. Er bestaat volgens hen helemaal geen eensgezindheid over. Bovendien is nog maar eens aangetoond dat de koning in crisistijden een belangrijke rol kan spelen, menen ze.

Reynders zegt in een morgen te verschijnen interview met La Libre Belgique dat het niet 'het moment (is) om dit soort zaken te gaan regelen, net nu koning Albert voor sereniteit kan zorgen in deze periode van politieke crisis'. Hij bevestigt dat de inperking van de koninklijke rol onderdeel was van het pakket-Dehaene. 'Dat zou geïnterpreteerd worden als een motie van wantrouwen tegen de koning', oordeelt hij.

Maar ook de modus operandi van de Vlaamse partijen doet de MR-kopman de wenkbrauwen fronsen. 'Ik verneem via de pers dat premier Leterme donderdagochtend een ministerraad samenroept en dat hij de minister van Binnenlandse Zaken vraagt om verkiezingen te organiseren terwijl de koning nog een consultatieronde houdt. Dat zijn zaken die niet bijdragen tot een sereen klimaat', aldus nog Reynders.