De aandeelhouders van Fortis hebben de verhoging van de vergoedingen voor de bestuurders van Fortis met 97,36% van de stemmen goegekeurd.

De gewone en buitengewone algemene vergadering (AV) van Fortis holding is woensdag opvallend rustig van start gegaan. Geen taferelen van woedende of schreeuwende aandeelhouders, zoals vorig jaar, toen de aandeelhouders moesten stemmen over het afsplitsen van de bankactiviteiten aan BNP Paribas.

De opkomst op de AV was  ook relatief beperkt: naar schatting 150 beleggers daagden op. Onder de aanwezigen enkele bekende gezichten, zoals activist Erik Geenen en Pierre Nothomb van Deminor, die op de vorige AV's al zorgden voor enige animo. Ook advocaat Mischaël Modrikamen zou aanwezig zijn, maar dat is nog niet bevestigd.

Het protest van de kleine aandeelhouders kon niet verhinderen dat de omstreden loonsverhoging voor de bestuurders met een ruime meerderheid werd goedgekeurd. Heel wat institutionele aandeelhouders waren niet aanwezig, maar hadden schriftelijk een ja-stem uitgebracht.  

Aan alle 21 bestuurders van Fortis werd ook kwijting verleend voor hun bestuursdaden in 2009. 

Veiligheid

Opvallend waren  de uitgebreide veiligheidsmaatregelen op de AV. Fortis deed hiervoor een beroep op een private firma om controles uit te voeren. Zonder uitnodiging of perskaart komt men het congressencomplex 'Square' in Brussel niet in.

De vergadering startte met een uiteenzetting door de raad van bestuur van Fortis holding over de stand van zaken van het verzekeringsbedrijf. Voorzitter Jozef De Mey zei onder meer dat Fortis alle lopende onderzoeken en gerechtelijke procedures als erfenis uit het verleden zo optimaal mogelijk gaat beheren in het belang van de aandeelhouders.

De Mey gaf ook aan dat een claim tegen voormalig voorzitter Maurice Lippens of tegen gedelegeerd bestuurder Jean-Paul Votron wegens wanbeleid, momenteel nog niet aan de orde is.

"Dit is een zaak die heel complex is. We moeten er heel voorzichtig mee zijn. Vooraleer er eigenlijke juridische stappen genomen worden en er een claim kan worden ingediend, moeten er harde bewijzen zijn", aldus De Mey.

Hij wees erop dat Fortis daarom de verschillende lopende onderzoeken over de periode 2007-2008 afwacht. "We hopen dat die onderzoeken zo snel mogelijk transparantie zullen verlenen".

Maar De Mey waarschuwde ook voor de eventuele gevolgen van een rechtszaak. "Het risico bestaat dat het uiteindelijk Fortis, en dus de aandeelhouders, zullen zijn die moeten betalen. Dit op basis van de contractuele verbintenissen met de geviseerde perso(o)n(en) of op basis van vrijwaring door de wet. Dat willen wij natuurlijk vermijden." Daarom heeft de raad van bestuur van Fortis beslist om zowel de wettelijke als contractuele vrijwaring aan te vechten.