Australië verwerpt voorstel walvisjacht
Australië verwerpt voorstel walvisjacht Foto: EPA
Australië heeft het voorstel van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) om commerciële walvisvangst weer in beperkte mate toe te staan, verworpen. Dat zei Peter Garrett, Australisch minister van milieu, woensdag.

Volgens het IWC-voorstel, dat vorige week bekend werd, mogen de komende vijf jaar in Antarctica jaarlijks vierhonderd dwergvinvissen gedood worden. In de vijf daaropvolgende jaren zijn dat er elk jaar tweehonderd. Volgens de IWC, die streng op de jacht zal toezien, komt dit neer op een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Nu is er nauwelijks sprake van controle.

'Ondeugdelijk voorstel'

Garrett noemde het voorstel ‘ondeugdelijk’ en riep in plaats daarvan op tot een periode van vijf jaar waarin wordt gewerkt naar een algemeen verbod op walvisjacht in de Antarctische wateren en tot een direct verbod op wetenschappelijke walvisvaartvergunningen. ‘Het voorstel dat voor ons ligt, is verre van een voorstel dat Australië zou kunnen accepteren’, zei Garrett. ‘Wij zijn van mening dat, als het voorstel wordt geïmplementeerd zonder drastische wijzigingen, het de bescherming van walvissen tientallen jaren terugdraait.’

Japan jaagt elk jaar voor wetenschappelijke doeleinden op walvissen. Vlees dat over is, wordt verkocht. Volgens critici is dat echter de daadwerkelijke reden voor de jacht. Australië heeft Japan tot november de tijd gegeven met de jacht te stoppen. Gebeurt dat niet, dan zal er een aanklacht bij het Internationaal Gerechtshof volgen.

Jacht is verboden

De jacht op walvissen is sinds 1986 verboden. Er gelden echter uitzonderingsregelingen, waarvan vooral Japan, Noorwegen en IJsland gebruikmaken.