Zelfs als de commissie in kwestie met oude klachten over pedofiele priesters naar de politie zou stappen, kan die toch tot handelen overgaan. Niet meteen tegen de daders maar ter bescherming van slachtoffers. Dat zegt Peter De Waele, chef van de cel pedofilie van de federale politie Brussel.

'Wij noteren elke aangifte, hoe oud ook', zegt De Waele. 'De procureur kan beslissen om zelfs bij verjaring een onderzoek te starten om de huidige minderjarigen in de buurt van die pedofiele priester te beschermen.'

Het moet bijzonder frustrerend zijn om dezer dagen chef te zijn van de cel pedofilie, die al jaren diepgaand onderzoek voert, mondjesmaat wegens de moeilijkheidsgraad resultaten boekt, en nu die lawine aan klachten aan het licht ziet komen die wegens verjaring niet onderzocht kunnen worden.

De verjaringstermijn bedraagt tien jaar, vanaf de achttiende verjaardag van het slachtoffer. Terwijl het met name veertigers en vijftigers zijn die zich bij de commissie melden.

Toch zijn er manieren om vanuit politionele hoek enige daadkracht te tonen. Niet zozeer in eerste instantie tegen de dader maar ter bescherming van potentieel nieuwe slachtoffers.

Als de commissie van Peter Adriaenssens bijvoorbeeld een zaak heeft van verschillende klachten tegen één bepaalde priester, verjaarde zaken, dan kan iedereen toch zijn verantwoordelijkheid nemen. 'Stel dat we weten dat die persoon nog steeds met jongeren werkt bijvoorbeeld, dan is het een precaire zaak', aldus De Waele.