De PS stelt voor om de alarmbelprocedure op te starten nog voor de plenaire zitting van donderdag in de Kamer.

Kamervoorzitter Patrick Dewael wil dat de geplande plenaire zitting van donderdag gewoon doorgaat. De Vlaamse partijen hebben al duidelijk gemaakt dat ze dan de stemming van de splitsingsvoorstellen voor BHV op de agenda willen plaatsen. Maar de PS wil daar nu al een stokje voor steken.

'Voor de PS is van het groot belang dat tijdens deze crisis de belangen van de Franstaligen verdedigd worden en dat de communautaire spanningen niet verder escaleren', zo klinkt het bij de Franstalige socialisten. De motie voor een alarmbelprocedure, waarbij een taalgroep die zich benadeeld voelt de wetgevingsprocedure en dus ook de stemming kan opschorten, is al ondertekend door vertegenwoordigers van de PS, MR, CDH en Ecolo.

Een eenzijdige stemming voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde 'onder de huidige spanningen en in deze zware crisis, zou de toestand alleen maar verergeren en het beeld van ons land alleen maar schaden,' aldus nog de PS. 

Ook Ecolo en cdH willen alarmbel luiden vóór Kamerzitting

Net zoals de PS willen ook Ecolo en cdH de alarmbelprocedure inroepen over de agendering van de BHV-splitsingsvoorstellen voor het begin van de plenaire vergadering van de Kamer.

"Als de stemming doorgaat, zou een nieuwe politieke confrontatie onherroepelijke consequenties hebben op de toekomstige relaties tussen de twee belangrijkste gemeenschappen in dit land", zegt Ecolo in een persbericht.

CdH volgt dezelfde redenering en stelt dat de Conferentie van Voorzitters woensdag een goed moment vormt om de wil vast te stellen van de Vlaamse partijen om het splitsingsvoorstel nog te agenderen vooraleer het parlement hoogstwaarschijnlijk ontbonden wordt.  

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig