Vangheluwe maakte mogelijk nog slachtoffers
Foto: freelance
Kinderpsychiater Peter Adriaenssens weet niet of bisschop Roger Vangheluwe nog slachtoffers maakte, maar acht de kans reëel.

‘De bisschop heeft me met grote stelligheid gezegd dat er geen andere verhalen zouden opduiken, dat er maar één slachtoffer is, maar ik heb veel ervaring en ik ben niet naïef zegt Adriaenssens. ‘De kans dat er meerdere slachtoffers zijn is reëel.’

Toch zijn er ook elementen die Adriaenssens doen twijfelen. ‘Ik heb nog nooit een dader ontmoet die zo snel en volledig alles toegaf, zonder uitvluchten te zoeken. Al waren de klachten natuurlijk wel zo duidelijk, dat er maar één antwoord mogelijk was’.

De commissie die seksueel misbruik in de Kerk onderzoekt en die wordt voorgezeten door Adriaenssens gaat ook onderzoeken of Vangheluwe geprobeerd heeft om andere misbruikzaken in de doofpot te steken.

‘De commissie is inderdaad ongerust over hoe hij andere dossiers heeft opgevolgd. Dat moet nu deel uitmaken van een onderzoek.’
Er is minstens één geval bekend van een geestelijke dader die door Vangheluwe achteraf nog tot diaken is gewijd.