De Brugse bisschop Roger Vangheluwe (74) heeft ontslag genomen. Hij misbruikte 'een jongen uit bevriende omgeving', zo liet hij optekenen in een verklaring die werd voorgelezen op een persconferentie. Het gaat om zijn neefje, die ondertussen een volwassen man is.

De perschef van het bisdom Brugge, Peter Rossel, las de verklaring van Vangheluwe voor. 'Toen ik nog geen bisschop was en enige tijd daarna, heb ik een jongen uit een bevriende omgeving seksueel misbruikt. Het slachtoffer blijft hierdoor getekend. Tijdens de voorbije decennia heb ik dit herhaaldelijk bekend tegenover hem en zijn familie en om vergeving gevraagd, maar zowel bij hem als bij mij komt er geen genezing', zo begon de tekst. 'Ik heb aan paus Benedictus XVI mijn ontslag ingediend en de paus heeft mijn ontslag aanvaard,' klinkt het. 'Door de mediastorm is het trauma sterker geworden. Het is niet langer houdbaar. Ik heb ontzettend veel spijt.' De bisschop trekt zich nu terug voor bezinning.

Emotionele Léonard

Na Rossel nam aartsbisschop Léonard het woord. Hij bevestigde dat het ontslag van Vangheluwe onmiddellijk aanvaard is. 'Monseigneur Vangheluwe heeft, net als elk ander mens, het recht om tot inkeer te komen, vertrouwend op Gods barmhartigheid. Hij stond bekend als een grootmoedig en dynamisch bisschop die binnen de Belgische kerk op veel waardering kon rekenen', zei Léonard.

'We zijn ons bewust van de vertrouwenscrisis die zijn ontslag teweeg zal brengen'', zei een erg geëmotioneerde aartsbisschop.  Zijn stem brak en hij moest even slikken 'Niettemin hopen wij dat de wijsheid de bovenhand zal halen'.

'De Kerk wil 'resoluut een bladzijde - uit een nog niet ver verleden- omdraaien'. Het ontslag van de bisschop beantwoordt volgens Léonard aan 'de wil tot transparantie die de katholieke kerk van België strikt wil toepassen'. Hij zegt te hopen dat deze zaak de bisschoppen en vooral de priesters in dit land niet ten onrechte in hun geheel in diskrediet zal brengen.  'De overgrote meerderheid leidt een leven dat overeenstemt met hun roeping'.

'Niet op de hoogte'

Léonard werd tijdens de persconferentie ook nog geflankeerd door de bisschop van Doornik, Guy Harpigny, die referent is voor de Commissie die de klachten over seksueel misbruik in de Kerk behandelt, en Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en voorzitter van diezelfde commissie, die in 2000 werd opgericht. Ook zij namen het woord en lichtten onder meer het werk van de commissie toe. Harpigny bevestigt 'klaar en duidelijk dat er geen enkel lid van de Bischoppenconferentie op de hoogte was van de situatie'. Afgelopen dinsdag werden ze via de entourage van het slachtoffer op de hoogte gebracht. Het slachtoffer is dinsdag zelf naar de Commissie gestapt.

Volgens Adriaenssens zijn er de afgelopen twee maanden twintig nieuwe klachten over seksueel misbruik door geestelijken binnen gekomen. De helft van de slachtoffers wil een gesprek met een van de bischoppen en de helft wil dat er opgetreden wordt. De meeste slachtoffers willen niet met hun verhaal in de pers.

'Verrast, geschokt en ontredderd'

Peter Rossel las ook een verklaring voor van het bisdom van Brugge. ‘De zaak is onbegrijpelijk voor de directe medewerkers van de bisschop en voor het hele bisdom. De entourage van de bisschop is verrast, geschokt en ontredderd, want er was geen enkele aanwijzing dat de bisschop onder een ernstig probleem gebukt ging. Het bisdom blijft onthoofd achter. De medewerkers van de bisschop hebben akte genomen van de beslissing en respecteren die. Ze voelen ook mee met wie geleden heeft.

‘Het woord "onvoorstelbaar" is voor ons concreet geworden. Elk geval blijft er een te veel, maar we willen benadrukken dat dit uitzonderingen blijven.’

Het kerkelijk recht zal nu bepalen wat er verder moet gebeuren. Er wordt zo snel mogelijk een diocesane administrator aangeduid die de lopende zaken zal opvolgen. Het is uiteindelijk de paus die een nieuwe bisschop moet benoemen.
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig