De beslissing van de federale regering om het ouderschapsverlof uit te breiden tot het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, geldt niet voor het personeel van het Vlaams onderwijs. Het desbetreffende besluit van de Vlaamse regering moet nog worden aangepast. Dat meldt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen!.

Omdat in veel scholen de personeelsleden hun ouderschapsverlof vóór 1 mei moeten aanvragen, wil Meuleman graag dat de Vlaamse regering nog deze maand haar besluit aanpast. Maar minister Pascal Smet zegt dat "alle procedures nog doorlopen moeten worden en het voorlopig dus nog tot 4 jaar blijft".

De regeling voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof ging op 1 april in. Omdat het besluit van de Vlaamse regering nog niet werd aangepast, kan het onderwijzend personeel nog slechts ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 4 jaar.

"Veel personeelsleden van het onderwijs zitten al lang te wachten op de aangekondigde uitbreiding", legt Meuleman uit. "De mensen die van het ouderschapsverlof willen gebruik maken, moeten dit in vele scholen aanvragen voor 1 mei. Het besluit had dus voor die datum moeten worden aangepast, anders dreigen sommige personeelsleden dit recht te verliezen als hun kinderen ondertussen de leeftijd van 12 jaar zouden bereiken."

Ze ondervroeg onderwijsminister Smet daar dinsdag over in de bevoegde commissie. Hij antwoordde dat de "normale procedure wordt gevolgd" en dat "het dus voorlopig bij 4 jaar blijft".

Er werd evenwel foutief aangekondigd dat de maatregel voor alle werknemers zou gelden. "Spijtig, alweer een staaltje van aankondigingsbeleid", aldus Meuleman.