De twee personeelsvergaderingen die tot nu bij Opel Antwerpen zijn georganiseerd over het ontwerp van sociaal akkoord, zijn gematigd verlopen. Dat zegt Dirk Heyndrickx van het ACVLB. Maandagavond om 22.30 uur volgt nog een laatste informatievergadering.

‘De premies liggen iets onder het niveau van 2007 (toen een aantal mensen moesten vertrekken, red.), maar wij denken dat dit een zeer evenwichtig plan is’, zegt Wittemans. ‘De vakbonden en de directie hebben er het maximum uitgehaald.’

'Er was natuurlijk reactie, maar dat is logisch bij een vergadering waarop zowat duizend mensen aanwezig zijn', zegt de vakbondsman. Ook uit andere reacties blijkt dat sommige personeelsleden tevreden zijn met het voorstel, terwijl anderen betreuren dat dit akkoord financieel minder interessant is dan dat in 2007 zou zijn geweest.

Heyndrickx wijst erop dat de arbeiders maandag alle informatie hebben meegekregen om uit te maken wat het voorstel voor hen persoonlijk betekent. De productieband is maandag niet opgestart in de fabriek, om alle mensen de kans te geven zich te informeren en nadien naar huis te gaan.

Heyndrickx zegt nog dat hij verwacht dat het referendum over het ontwerpakkoord eind deze week of begin volgende week zou kunnen worden georganiseerd. Het is de bedoeling om dat gezamenlijk voor arbeiders en bedienden te organiseren, maar voor de bedienden is er voorlopig nog geen akkoord over een voorstel tussen vakbonden en directie.

Het plan omvat onder meer brugpensioen en een vertrekpremie. Die verbrekingsvergoeding wordt berekend volgens anciënniteit en kan maximaal 144.000 euro bedragen.

Bij de sluiting van Opel Antwerpen staan de banen van 2.298 arbeiders op de tocht. In totaal werken er 2.600 mensen.
 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig