In veel ontwikkelingslanden loopt de moedersterfte terug, maar in geïndustrialiseerde landen als de VS, Canada en Denemarken is ze verrassend gestegen. Vooral in de VS is het aantal vrouwen dat sterft door een zwangerschap of geboorte sterk toegenomen tussen 1980 en 2008. Dat melden wetenschappers van de Universiteit van Washington in Seattle in het medisch vakblad The Lancet.

In 2008 lag het aantal vrouwen dat hun zwangerschap niet overleefde 42 procent hoger dan in 1990. De moedersterftegraad, die het aantal sterfgevallen op 100.000 geboortes aangeeft, is van 12 naar 17 gestegen.
Een en ander heeft deels te maken met nieuwe meetmethodes. Maar die kunnen niet de hele toename verklaren, zo zeggen de onderzoekers. Mogelijke oorzaken zijn niet vermeld.

In Canada steeg de sterftegraad van 6 naar 7 en in Denemarken van 7 naar 9.

Over het algemeen is de moedersterfte in de meeste landen gedaald, aldus de wetenschappers rondom Christopher Murray. Er is vooral vooruitgang in China, Egypte, Ecuador en Bolivia.

Wereldwijd overleden er in 1980 gemiddeld jaarlijks een half miljoen vrouwen tijdens of door een geboorte. In 2008 waren er dat 343.000 of zowat 35 procent minder.

Italië heeft met een graad 4 de laagste waarde wereldwijd.

Toekomstige moeders in India, Nigeria, Pakistan en andere ontwikkelingslanden of economische snelgroeiers lopen het grootste risico.