De Raad van State heeft woensdag de klacht verworpen van een lerares uit Charleroi die weigert haar hoofddoek af te leggen. De advocaat van de vrouw, Nuran Topal, was naar de Raad van State getrokken om de schorsing van het hoofddoekenverbod te vragen.

Door een beslissing van de gemeenteraad van Charleroi mogen leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs sinds 29 maart geen uiterlijke religieuze of filosofische symbolen meer dragen. Als gevolg daarvan kon de lerares, die met haar hoofddoek naar haar werk was gegaan, niet binnen in de school waarin ze les geeft. Daarop diende haar advocaat een klacht met hoogdringendheid in bij de Raad van State.

In zijn advies had de auditeur van de Raad van State nog de argumenten van de verdediging gevolgd en gesteld dat het decreet van de Franse Gemeenschap uit 1994 het dragen van uiterlijke religieuze of filosofische symbolen niet verbiedt.

In zijn arrest van woensdag volgt de Raad dat advies niet. De Raad oordeelde dat de klacht met hoogdringendheid niet ontvankelijk is omdat er geen sprake is van hoogdringendheid.

De advocaat van de vrouw zegt woensdagavond dat ze een nieuwe klacht ten gronde gaan indienen.