Vlaams parlementslid Johan Sauwens (CD&V), tevens burgemeester van het Limburgse Bilzen, steunt de burgemeesters van de Brusselse rand in hun strijd tegen de verfransing van hun gemeente. Volgens hem is de procedure waarbij de gemeente een lijst van kandidaten overmaakt aan een private verkavelaar wel degelijk mogelijk. Zijn eigen stad paste die in 2002 namelijk zelf toe voor een verkaveling.

Met de verkavelaar werd toen een protocol afgesloten waarbij onder meer werd gestipuleerd dat de woningen te koop zouden worden aangeboden aan een lijst van kandidaten die door de stad werd opgemaakt en aangeboden. Daarvoor werd een puntensysteem gehanteerd dat, naast een aantal andere sociale parameters, voorrang gaf aan eigen inwoners en inwoners van Belgisch-Limburg.

'Dit protocol werd goedgekeurd door de gemeenteraad en aanvaard door de Vlaamse voogdijoverheid', legt Sauwens uit. Het is volgens hem op deze manier ook mogelijk de voorwaarden die gelden voor huurders van sociale woningen - Nederlands kennen of bereid zijn het te leren - als voorwaarde in te schrijven.

Sauwens gaat het protocol en de beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege aan zijn collega's in de Brusselse rand overmaken. 'Het moet hen in staat stellen verder volledig legaal woongelegenheid voor eigen inwoners te creëren, ook op de private markt', luidt het.