Open VLD-voorzitter Alexander De Croo pleit voor bijkomende abortuscentra in Vlaanderen. 'Vlaanderen telt slechts 4 centra, tegenover 15 in Brussel en 13 in Wallonië. In de meest bevolkte regio van het land is dat een tekortkoming', stelt hij in De Morgen.

Verschillende - veelal Franstalige - partijen opperden de voorbije weken overigens de mogelijkheid om de abortusperiode op te trekken. Op dit moment kunnen Belgische vrouwen tot de twaalfde week van de zwangerschap voor abortus kiezen. Ook Open VLD spreekt zich nu uit voor een verlenging van die termijn.

Behalve nieuwe abortuscentra wil de partij ook een beter preventiebeleid op poten zetten. Daarvoor zal wel meer informatie nodig zijn over de 18.000 abortussen die elk jaar in ons land worden uitgevoerd. Enkel zo kunnen abortussen zoveel mogelijk vermeden worden, zegt Kamerfractieleidster Hilde Vautmans.

De Vrouwenraad organiseert vandaag een betoging in Brussel om aan te kaarten dat nog niet elke EU-lidstaat het recht op abortus heeft erkend. Voorbije zondag vond een anti-abortusbetoging plaats.