Vanaf donderdag kunnen alle statutaire en contractuele ambtenaren hun ouderschapsverlof opnemen tot hun kinderen 12 worden. Dan treedt het kb terzake van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte immers in werking.

In de privésector kunnen werknemers al sinds 1 april vorig jaar ouderschapsverlof nemen tot hun kinderen 12 worden. Dat was nog niet het geval voor de openbare sector. Daar bestond de leeftijdsgrens van de zes jaar nog. Voor het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) was dat zelfs maar vier jaar.

Vanaf 1 april geldt voor iedereen in de publieke sector - ook voor onderwijzend personeel - dus ook de leeftijd van 12 jaar.

Milquet en Vervotte zijn verheugd over het eigen geleverde werk. "Dit soort maatregel bevordert immers de verzoening tussen het gezinsleven en het beroepsleven, waardoor werknemers de tijd die ze doorbrengen met hun kinderen naar eigen behoeften beter kunnen organiseren", stellen ze maandag in een mededeling.