Veranda's Willems is één van de kleine ploegen in het deelnemersveld, maar wil toch een rol van betekenis spelen. 'Ik denk daarbij aan streekrenner Andy Cappelle, maar vooral aan Stefan van Dijk', meldde Lucien Van Impe.

'Waar we voorheen de tactiek hadden om ons te laten opmerken, willen wij die twee mannen toch wat beschermen en hen in de beste omstandigheden naar de finish loodsen.'