De ondernemingsraad van drankenproducent Looza in Borgloon heeft van de directie te horen gekregen dat er een procedure tot collectief ontslag wordt ingezet.

De directie van Tropicana-Looza in Borgloon wil 28 pct van de jobs schrappen. Aangezien ermomenteel nog zo’n 123 vaste medewerkers op de loonlijst staan, geldt het voorgestelde ontslag voor 35 personen.

Van de 35 personen die moeten afvloeien, zijn 26 arbeiders en 9 bedienden. De bijzondere ondernemingsraad is nog steeds bezig. Er wordt momenteel vergaderd over de afdelingen en shifts waarin de banen moeten sneuvelen. De vakbonden hebben hun achterban nog niet kunnen raadplegen.

Het is dan ook nog niet duidelijk is of er actie zal gevoerd worden.