'Dat is iets waar veel mensen mee sukkelen en heel vaak in het midden van de pees. Bij Nico is de pees echter niet alleen in het midden aangetast, maar ook op twee andere plaatsen : op de aanhechting van de pees op het bot en op de eerste helft van de pees. Daardoor is de pees zo erg aangetast dat Nico niet langer kan voetballen op hoog niveau', aldus Sas.

'Bij zo'n blessure spelen veel intrinsieke en extrinsieke factoren mee. Intrinsiek zijn persoonsgebonden zaken, extrinsiek gaat vooral over de trainingsintensiteit, schoenen, ... In de vier jaar dat Nico hier was, zijn we naar verschillende experts geweest om die factoren zoveel mogelijk aan te passen, maar jammer genoeg was dit niet voldoende voor de speler.'