De Iraakse premier Nouri Al-Maliki heeft uitgehaald naar de Verenigde Naties, omdat die hem niet steunen in zijn eis tot hertelling van de tijdens de parlementsverkiezingen van 7 maart uitgebrachte stemmen. De kritiek van de premier spitste zich toe op VN-gezant Ad Melkert, omdat die de kiescommissie niet tot een hertelling wil bewegen.

Volgens Al-Maliki hebben er bij de verkiezingen, die met nipt verschil werden gewonnen door Al-Maliki's rivaal Ayad Allawi, ongeregeldheden en fraude plaatsgevonden. Kort voor de uitslag bekend werd gemaakt liet Melkert weten dat de verkiezingen transparant en eerlijk waren verlopen. Ook de kiescommissie, een onafhankelijk door het parlement aangesteld lichaam, acht hertelling onnodig.

"Ik vertelde Melkert 'Als ik in jou schoenen stond en er zoveel problemen de kop opstaken, zou ik adviseren dat alle methoden worden aangewend om de mensen te verzekeren dat hun stemmen veilig zijn'", aldus de premier. "De VN zou er bij de commissie op hebben moeten aandringen een hertelling uit te voeren. De VN is geen partij in het politieke proces en zou dat ook niet moeten zijn."

Al-Maliki's eisen kunnen uitdraaien op een lange en moeizame politieke strijd die de geloofwaardigheid van de prille Iraakse democratie kan ondermijnen en een nieuwe golf van sektarisch geweld kan veroorzaken op een moment dat de Verenigde Staten voorbereidingen treffen om zich uit Irak terug te trekken.

De eis van de premier tot een hertelling is slechts één middel dat hij aangrijpt om te voorkomen dat Allawi een nieuwe regering kan vormen. Al-Maliki heeft ook een klacht ingediend tegen vijftig kandidaten op de kieslijst van Allawi, omdat die in het verleden banden zouden hebben gehad met de Baath-partij van de voormalige dictator Saddam Hoessein.

Hoewel de partij van Allawi als grootste partij het recht te beurt valt om als eerste onderhandelingen met andere partijen aan te gaan over een te vormen coalitieregering, is Al-Maliki al in onderhandeling getreden met de Koerdisch alliantie en het sjiitische religieuze blok.