Sea Shepherd Conservation Society voert deze zomer actie tegen tonijnvissers in de Middellandse Zee. Het vlaggenschip Steve Irwin is onderweg van Australië naar Europa. De dierenbeschermingsorganisatie zal zich vooral richten op de bescherming van de blauwvintonijn, die door extreme overbevissing met uitsterven wordt bedreigd.

Het zal niet gemakkelijk zijn de vissers aan te pakken. Het gaat in de meeste gevallen om kleine boten en vissers uit veel verschillende landen. Sea Shephard concentreerde zich de afgelopen tijd in de Antarctische wateren op het voorkomen van walvisvangst door Japanners.


Japanners zijn ook de grootste afnemers van blauwvintonijn. Van de vangst gaat 80 procent naar Japan, waar de dieren in de sushi verdwijnen.