De toponderhandelaars van de Vlaamse regering zijn zondag rond 22.30 uur uit mekaar gegaan. Er is nog geen akkoord over het nieuwe Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit. De gesprekken worden vandaag voortgezet.

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft zichzelf en zijn regering de deadline van 31 maart opgelegd. Het afgelopen weekend is er druk vergaderd om tot een akkoord te komen over een nieuw Masterplan voor Antwerpen. Of dat Masterplan voorziet in een brug of tunnel om de Antwerpse ring rond te maken, is nog niet duidelijk.

Over de inhoud van de gesprekken van het afgelopen weekend lekte weinig uit. Zondag werd het overleg tussen de toponderhandelaars verschillende keren geschorst, onder meer voor bijkomende technische analyses en werkgroepvergaderingen. Volgens sommige bronnen verlopen de gesprekken nog steeds 'constructief', andere bronnen suggereren dan weer dat de gesprekken niet zo vlot zouden verlopen. Straks wordt het overleg hervat.