Eric Defoort is vrijdag op de algemene vergadering van de Europese Vrije Alliantie (EVA) in Venetië verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Nelly Maes (ex-SLP, nu Groen!) op. De EVA verenigt zo'n 35 regionalistische en autonomistische partijen uit verschillende Europese lidstaten.

Defoort was de laatste ondervoorzitter van de vroegere Volksunie en hij stond samen met onder meer Bart De Wever en Geert Bourgeois aan de basis van de N-VA, waarvan hij eveneens oud-ondervoorzitter is. Tussen 2007 en 2009 was Defoort ook voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.

Het was de Volksunie die in 1981 de EVA uit de grond stampte. Na de splitsing van de VU botste N-VA op het veto van het toenmalige Spirit wat betreft de leiding van de EVA. 'Nu wij de enige erfgenaam van de VU geworden zijn die nog politiek actief is, nemen wij opnieuw met veel enthousiasme en ambitie onze rol op in deze Europese partij,' aldus Frieda Brepoels, Europees parlementslid voor N-VA, die eraan toevoegt dat de N-VA een 'Vlaams-Europese partij' is.

'Wij willen een krachtige rol spelen in deze Europese partij, omdat we op die manier kunnen benadrukken hoe belangrijk identiteit en burgerschap in het Europa van de 21e eeuw is,' reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever.