De Kamer heeft een aantal wetsontwerpen goedgekeurd die het toezicht op de financiële sector herzien. Bedoeling is dat de Nationale Bank (NBB) op termijn de banken controleert en de CBFA de financiële markten.

In afwachting komt er echter een tussenfase, waarbij de twee instellingen de controle voorlopig samen uitoefenen. Een ander ontwerp geeft de overheid voortaan de mogelijkheid om bij een ernstige financiële crisis in de sector in te grijpen.

Naar aanleiding van de bankencrisis ontstond de idee om de controle op de banken - momenteel een taak van de CBFA - voortaan toe te vertrouwen aan de NBB. Ons land volgt daarbij het zogenaamde Twin Peaks-model, dat in steeds meer landen zijn opgang maakt.

Overgangsfase

Hoewel een meerderheid van de partijen de wijziging meteen wou invoeren, komt er bij gebrek aan consensus daarover toch eerst een overgangsfase. In afwachting van een precieze bevoegdheidsverdeling tussen de NBB en de CBFA zullen beide instellingen het toezicht voorlopig samen uitoefenen. Dat gebeurt in de schoot van het op te richten Comité voor Systeemrisico's en Systeemrelevante Financiële Instellingen.

Twee andere ontwerpen laten de overheid toe om voortaan bij een ernstige financiële crisis in de financiële sector in te grijpen. Indien nodig kunnen financiële instellingen worden verplicht om activa, passiva of volledige bedrijfstakken te verkopen aan de staat of aan derden.