De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, heeft donderdag nieuwe regels goedgekeurd die het moeilijker maken om homo's uit het leger te ontslaan. Gates noemde de veranderingen een kwestie van 'gezond verstand en fatsoen'.

De nieuwe richtlijnen treden direct in werking en dienen als tussenoplossing totdat het Congres een wet intrekt die openlijke homoseksualiteit in het leger zo goed als verbiedt. In zijn State of the Union in januari had president Barack Obama nog benadrukt dat deze regel moest verdwijnen.

Zolang het Congres de wet nog niet geschrapt heeft, blijft hij gelden. Maar met de nieuwe regeling van het Pentagon wordt het moeilijk om homoseksuelen te ontslaan. Zo moet diegene die klacht indient van hogere rang zijn en zijn verklaringen onder ede afleggen. Anonieme klachten worden niet meer gehoord. Verdachtmakingen op basis van vertrouwelijke informatie van onder meer advocaten en therapeuten mogen niet.

Het Pentagon gaf donderdag bovendien een officiële waarschuwing aan de Amerikaanse generaal Benjamin Mixon. De bevelhebber van de troepen in het gebied van de Stille Oceaan had in een brief aan Stars and Stripes, de officiële krant van het Amerikaanse leger, militairen en hun familieleden opgeroepen om zich te keren tegen de mogelijke verandering van de homowet. Het Pentagon oordeelde dat een man met zoveel invloed zijn standpunt niet publiekelijk mag verspreiden. 

Over het algemeen zijn Republikeinen en conservatieve Democraten ook tegen de verandering van de wetgeving, omdat zij vrezen dat die de effectiviteit van het leger kan ondermijnen. Andere Democraten roepen op tot een direct verbod op het ontslag door seksuele geaardheid.

Naar schatting zijn sinds invoering van de bestaande wetgeving in 1993 dertienduizend personen vanwege hun geaardheid ontslagen uit het leger.