Het dubieuze Britse bedrijf Domain Renewal Group viseert sinds enkele tijd de internetklanten van Belgacom. De oplichters sturen websitebezitters een brief met de mededeling dat ze moeten betalen om hun domeinnaam te vernieuwen.

Nadat de transactie is uitgevoerd, bestaat de kans dat het bedrijf de website kaapt en dat deze dus onbruikbaar wordt voor de bezitter.

Domain Renewal Group beoefent de praktijk al enkele jaren. De laatste weken krijgt Belgacom klachten van klanten die gebruik maken van de kosteloze webruimte. Ze kregen een brief in de bus om hun domeinnaam voor 28 euro te vernieuwen, hoewel die gratis is.

Belgacom heeft zijn klanten een email gestuurd waarin het vraagt niet in te gaan op het verzoek. Er werd ook een klacht ingediend bij de Federale Computer Crime Unit (FCCU) en bij de FOD Economie.

Domain Renewal Group heeft een adres in Londen. Uit eerdere wapenfeiten blijkt dat het bedrijf de websites na de betaling overneemt, waarna ze onbruikbaar worden voor de eigenaar.