De partij van de Europese socialisten, de PES, heeft voor het begin van de lentetop haar eigen voorstel gelanceerd om Griekenland uit de financiële nood te helpen.

Geld voor een lening aan de Grieken zou daarin afkomstig zijn van de EU-begroting, zodat 'de Duitse belastingbetaler geen euro op tafel moet leggen. Dat Angela Merkel de Duitsers dàt maar eens vertelt', daagde PES-voorzitter Poul Nyrup Rasmussen de bondskanselier uit.

'Een oplossing voor Griekenland en de eurozone kon al lang geleden genomen zijn, als enkele landen - en dan vooral Duitsland - niet de hele tijd moeilijk deden', zei Rasmussen op een persconferentie na socialistisch overleg voor aanvang van de top. 'We hebben twee maanden verloren.'

Het systeem dat de PES voorstelt, houdt in dat de Europese Commissie de Ecofin toestemming vraagt om een noodfonds op te richten voor een EU-lidstaat die aangevallen wordt door speculanten. Via het fonds wordt geld geleend op de financiële markten, dat vervolgens overgemaakt wordt aan de lidstaat in kwestie. Een tussenkomst van het IMF hoeft niet.

Dit vehikel, dat de socialisten het Europees Mechanisme voor Financiële Stabiliteit (EMFS) doopten, veronderstelt geen verdragswijzigingen, onderlijnt Rasmussen. 'Er bestaat al een gelijkaardig mechanisme voor landen buiten de eurozone; het enige wat nog nodig is, is een formele beslissing dat met het EMFS ook landen binnen de eurozone geholpen kunnen worden.'
'Dit plan is eenvoudig, functioneel en haalbaar', besloot hij. 'En het roept de speculanten een halt toe.'