Sinds vorige week zitten 175 landen samen rond de tafel in Doha (Qatar) om er het lot van bedreigde diersoorten te bespreken. Maar veel leverde de conferentie niet op. Alleen voor de olifanten was er goed nieuws. De andere bedreigde diersoorten worden blijkbaar aan hun lot overgelaten.

De bedoeling van de conferentie was om bepaalde bedreigde diersoorten extra te beschermen en te vermijden dat illegale handel zou leiden tot het uitsterven van bepaalde dier- of plantensoorten. Maar veel kwam er niet uit de bus. De meeste beschermingsvoorstellen werden afgewezen. Haaien, ijsberen, koralen en blauwvintonijn worden aan hun lot overgelaten.

Haaienvinnensoep belangrijker
Overal ter wereld worden haaien met uitsterven bedreigd. Meerdere haaiensoorten maakten zo aanspraak om op de lijst van beschermde diersoorten te komen. Maar slechts één haaiensoort kwam effectief op die lijst terecht. De haringhaai wordt hard getroffen door overbevissing in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

De haaien worden gevangen voor hun vinnen. Een kom haaienvinnensoep kan tot 100 dollar kosten en één haaienvin is meer dan 1.300 dollar waard. Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen kilo haaienvinnen naar Hongkong geëxporteerd. Liefst 87 landen behoren tot de leveranciers.

Ieder jaar worden volgens Greenpeace tot 73 miljoen haaien gedood. Daar komt nog eens bij dat haaien kwetsbaar zijn voor overbevissing, aangezien haaien pas op late leeftijd volwassen zijn en weinig jongen voortbrengen.