De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft meer dan 1.800 regularisatiedossiers aan het parket doorgespeeld omdat er verdenkingen van fraude op rusten. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (cdH) donderdag in de Kamer verklaard.

De staatssecretaris ontkende nogmaals dat hij de DVZ opdracht heeft gegeven om zoveel mogelijk dossiers te regulariseren of om frauduleuze documenten uit de dossiers te halen. Hij benadrukte ook dat een dossier op basis van frauduleuze documenten nooit kan worden geregulariseerd.

Op basis van anonieme bronnen beschuldigde de N-VA de staatssecreratis er woensdag van er bij de DVZ te hebben op aangedrongen zoveel mogelijk dossiers te regulariseren. Hij zou volgens de partij ook vervalste documenten door de ogen zien. Zowel N-VA als Lijst Dedecker eisten zijn ontslag. Het Vlaams Belang diende klacht in tegen de staatssecretaris.

Net zoals woensdag ontkende Wathelet ook donderdag in de Kamer met klem de aantijgingen. Dat er bijna 2.000 dossiers zijn overgemaakt aan het parket bewijst volgens hem dat die totaal onjuist zijn.