Minister van Pensioenen Michel Daerden stelde vandaag zijn groenboek pensioenen voor. Lees hieronder de eerste reacties.

Reactie CD&V: 'Tevreden met doelstellingen'

CD&V-voorzitster Marianne Thyssen reageert donderdag positief op de pensioenplannen van de federale regering. Volgens Thyssen liggen de voorstellen 'in de lijn van het pensioenplan van CD&V'.

Vorige week lanceerden de Vlaamse christen-democraten hun eigen pensioenvoorstellen. Daarin werd gepleit voor een 45-jarige loopbaan. Nu werkt de gemiddelde Belg in de praktijk maar 37 jaar.

De 45-jarige loopbaan staat niet met zoveel woorden in het groenboek van minister van Pensioenen Michel Daerden. Toch is de CD&V blij met de pensioendoelstellingen van de regering: mensen aanmoedigen om langer aan het werk te blijven, de pensioenbonus doeltreffender maken, selectiever omspringen met brugpensioenen.

'Wij moedigen de regering aan om deze doelstellingen nu te concretiseren in het witboek, dat eind juni moet klaar zijn', aldus Thyssen.
 

Reactie Lijst Dedecker: 'Leterme schuift problemen voor zich uit'

Lijst Dedecker is weinig onder de indruk van het groenboek pensioenen van minister van Pensioenen Michel Daerden. De partij pleit er, in tegenstelling tot Daerden, wel voor om de wettelijke pensioenleeftijd van 65 los te laten en te kiezen voor een 40-jarige loopbaan.

LDD is ook niet te spreken over de houding van premier Yves Leterme. Die neemt volgens LDD-kopman Jean-Marie Dedecker zijn verantwoordelijkheid niet op en 'schuift hij de problemen voor zich uit'.Volgens LDD moet de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar losgelaten worden en is 40-jarige loopbaan de oplossing. 'Wie begonnen is met werken op zijn 18de mag van zijn rust genieten op zijn 58ste. Wie begonnen is op zijn 25ste na zeven jaar te hebben gestudeerd zonder bijdragen te hebben geleverd mag pas vertrekken op zijn 65ste. Op die manier draagt iedereen evenveel bij aan het betaalbaar houden van de pensioenen', legt LDD-kamerlid Martine De Maght uit.

Dat premier Leterme donderdag liet optekenen dat hij 'zich niet wil opsluiten in een kalender' voor de hervorming van de pensioenen, is volgens LDD een teken dat Leterme het pensioendebat naar de Griekse kalender wil verwijzen. 'Voor LDD is het duidelijk dat het dossier voor CD&V verder mag verrotten tot de verkiezingen, om dan weer uit te pakken met een reeks beloften die ze toch niet kunnen waarmaken', aldus Jean-Marie Dedecker.


Reactie professor Marc De Vos: 'Ik val steil achterover'
'Minister Daerden heeft gelijk als hij zegt dat we op korte termijn langer moeten werken, maar eerlijk gezegd val ik toch achterover van wat ik hoor', reageert professor Marc De Vos van de denktank Itinera in een eerste reactie op het groenboek van Daerden. 'Ik maak me grote zorgen over de financiering van de pensioenen. Op de korte termijn heeft hij zeker gelijk, maar op de lange termijn moeten we toch gaan beseffen dat mensen almaar langer leven.'

'In het midden van deze eeuw zal men gemiddeld 24 jaar van zijn pensioen kunnen genieten. Ergens moet dat gefinancierd worden. Als je a priori niet over de pensioenleeftijd wil spreken, dan wordt de rekening naar de jongere generatie geschoven.'

De Vos stelt zich ook vragen bij de bonus waarmee Daerden mensen wil stimuleren om langer te werken. 'Langer werken brengt meer geld op voor de staat, maar als je een royale bonus gaat geven, heb je natuurlijk weer minder opbrengst van langer werken.' Daerden dreigt op die manier dezelfde fout te maken als destijds met het Generatiepact, stelt De Vos.

'Allemaal goed en wel, maar wat met de rekening van het verhaal', vraagt De Vos zich af. Hij hoopt daar in het witboek van Daerden alvast meer over te weten te komen, anders 'zouden ze wel zeer onverantwoordelijk zijn.'

Reactie Vlaamse Ouderenraad: 'Vergeet minister Daerden de gepensioneerden?'

De Vlaamse Ouderenraad is "verwonderd" dat in de actuele pensioendiscussie en dus ook in het groenboek "geen tot bijzonder weinig aandacht besteed wordt aan de toenemende inkomensarmoede bij ouderen en de erosie van ons pensioenstelsel".

Dat armoederisico is een reëel probleem, recente cijfers tonen volgens de organisatie aan dat het 21,3 procent bedraagt, luidt het. "Daarenboven behoren de Belgische pensioenen tot de laagste van Europa."
Dat pensioen is essentieel om armoede te weren.

Daarom pleit de Vlaamse Ouderenraad voor meer aandacht voor de situatie van de huidige gepensioneerden en zij die binnenkort op pensioen gaan. Daarnaast heeft de organisatie een rist (technische) suggesties om de inkomenssituatie van gepensioneerden te verbeteren.

Ten slotte dienen de regering en sociale partners op korte termijn een beslissing te nemen inzake de welvaartsaanpassing van de pensioenen voor de periode 2011-2012 in toepassing van het Generatiepact.