BASF Antwerpen maakt het goed
Foto: belga
Hoewel BASF Antwerpen zijn omzet vorig jaar met zowat 30 procent zag terugvallen, kan de chemiefabriek toch een nettowinst voorleggen van 579,1 miljoen euro.

In 2008 werd er nog een verlies van 325,1 miljoen opgetekend. De capaciteitsbenutting bij BASF Antwerpen zou intussen ook weer boven de 80 procent liggen. Dat bleek vandaag op een persconferentie.

BASF Antwerpen genereerde in 2009 791,2 miljoen euro toegevoegde waarde. Er werd 132 miljoen euro geïnvesteerd in de vestiging. "BASF kijkt 2010 vertrouwensvol tegemoet", zei topman Wouter De Geest.

Dit jaar wil het chemiebedrijf 120 tot 130 mensen aanwerven. Voor 2010 verwacht De Geest een investering van 120 tot 150 miljoen. Zo is er een tienjarenplan voor het vernieuwen van de infrastructuur, maar over investeringen in productie wilde het bedrijf zich niet uitspreken.Volgens De Geest is het goede resultaat voor 2009 te verklaren door de lagere grondstofprijzen en het drukken van de operationele kost. Uit de cijfers bleek nog dat de installaties van BASF Antwerpen op het diepst van de crisis slechts voor 47 of 48 procent werden benut. Het ging soms om capaciteitsbenuttingen die onder de gekende technische minimumcapaciteit lagen.

De Geest riep de overheid - in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap - op te waken over de concurrentiepositie van de Europese industrie en waarschuwde voor het risico op vertrek als onze regio niet meer zou kunnen concurreren met bijvoorbeeld Azië.

Water

BASF kondigde ook aan dat het in de Antwerpse haven vanaf 1 januari 2011 met een Nederlandse leverancier in zee gaat voor 95 procent van zijn waterverbruik. Evides Industriewater zal BASF industriewater leveren via een bestaande pijpleiding. Daardoor moet het chemiebedrijf niet langer beroep doen op drinkwater voor productie en wordt het grondwater uit de Kalmthoutse Heide ontzien.

BASF kondigde het project donderdag aan tijdens de jaarlijkse persconferentie in Antwerpen. De chemievestiging verbruikt ongeveer 1.000 m3 water per uur: vergelijkbaar met het waterverbruik van een stad als Antwerpen. Nu werkt BASF louter met drinkwater dat door de AWW wordt aangeleverd, maar voor de productie hoeft het water niet van zo’n hoge kwaliteit te zijn. Daarom takt BASF vanaf 2011 aan op het leidingnet van Evides Industriewater dat aan de Nederlandse grens passeert langs de fabriek.

De 5 procent waterverbruik die gebruikt wordt als drinkwater zal wel van AWW blijven komen. Nu gebruikt BASF water dat voor 2/3de uit het Albertkanaal komt, maar ook voor 1/3 via Pidpa uit grondwater in de Kalmthoutse Heide. "Er zijn studies die waarschuwen voor verdroging en gevolgen voor de heide", zei BASF-topman Wouter De Geest. "Als er in de toekomst geologische effecten optreden, zal dat dus zeker niet zijn door water op te pompen voor BASF." Evides levert louter oppervlaktewater.

De Geest verheelde niet dat de overschakeling ook een besparing meebrengt voor het chemiebedrijf, maar benadrukt dat het geen keuze was "tegen AWW".