Chemiereus BASF in de Antwerpse haven haalt vanaf 1 januari 2011 95 procent van zijn industriewater bij een Nederlandse leverancier. Evides Industriewater zal BASF industriewater leveren via een bestaande pijpleiding. Daardoor moet het chemiebedrijf niet langer beroep doen op drinkwater voor productie en wordt het grondwater uit de Kalmthoutse Heide ontzien.

BASF kondigde het project donderdag aan tijdens de jaarlijkse persconferentie in Antwerpen. De chemievestiging verbruikt ongeveer 1.000 m3 water per uur: vergelijkbaar met het waterverbruik van een stad als Antwerpen.

Nu werkt BASF louter met drinkwater dat door de AWW wordt aangeleverd, maar voor de productie hoeft het water niet van zo'n hoge kwaliteit te zijn. Daarom takt BASF vanaf 2011 aan op het leidingnet van Evides Industriewater dat aan de Nederlandse grens passeert langs de fabriek.

De 5 procent waterverbruik die gebruikt wordt als drinkwater zal wel van AWW blijven komen. Nu gebruikt BASF water dat voor 2/3de uit het Albertkanaal komt, maar ook voor 1/3 via Pidpa uit grondwater in de Kalmthoutse Heide. "Er zijn studies die waarschuwen voor verdroging en gevolgen voor de heide", zei BASF-topman Wouter De Geest. "Als er in de toekomst geologische effecten optreden, zal dat dus zeker niet zijn door water op te pompen voor BASF." Evides levert louter oppervlaktewater.

De Geest verheelde niet dat de overschakeling ook een besparing meebrengt voor het chemiebedrijf, maar benadrukt dat het geen keuze was "tegen AWW".