Zeven op de tien mensen die in 2009 de Zelfmoordlijn belden, is ongehuwd, weduwe/weduwnaar of gescheiden. Meer dan vier op de tien telefonische oproepers woont alleen. ‘Alleenstaanden vormen een risicogroep voor zelfdoding’, zegt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) donderdag. ‘Met 10.363 oproepen stond de Zelfmoordlijn ook in 2009 roodgloeiend.’

Vooral de eenzaamheid bij alleenstaanden en het hoge aantal suïcidale personen zonder juiste begeleiding was vorig jaar ‘frappant’.

Bijna 40 procent van de alleenstaanden meldde eenzaamheid als probleem. Bij de alleenwonenden liep dit zelfs op tot de helft. Die eenzaamheid blijkt ook nefaster te zijn voor mannen dan voor vrouwen. Het huwelijk en het hebben van een partner zijn logischerwijs een goed middel tegen eenzaamheid. ‘Voor mannen blijkt het voordeel echter aanzienlijk groter’, luidt het, ‘onder de gehuwde bellers tellen we opvallend meer vrouwen’.

Taboe

Verder zegt de Zelfmoordlijn dat het taboe rond mentale gezondheid en zelfdoding blijft bestaan. Net geen 23 procent van de bellers en ongeveer 30 procent van de chatters spreekt voor het eerst over zijn of haar zelfdodingsgedachten met de Zelfmoordlijn.

‘Meer dan een derde van onze oproepers raadpleegt geen deskundige. Nochtans denkt bijna de helft van onze oproepers al langer dan een jaar aan zelfdoding en hebben velen al een poging achter de rug. Dit is verontrustend’, aldus directrice Grieke Forceville.

Uit een onderzoek van jongerenonderzoeksbureau Trendwolves blijkt dat 70 procent van de jongeren die online met zelfdoding geconfronteerd worden, op het onderwerp ingaan; 80 procent probeert hulp te bieden.

Wie met vragen zit rond zelfdoding kan terecht op de website www.zelfmoordlijn.be of op het nummer 02-649.95.55.