BRUSSEL - Het kernkabinet van de federale regering heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Het kernkabinet moest op zoek naar 200 miljoen euro.

Er worden bijkomende inspanningen geleverd op het vlak van politie, justitie en civiele bescherming. Daarnaast trekt de regering ook extra geld uit voor de activering en begeleiding van werklozen en wordt een inspanning geleverd voor Brussel.

Voor de brandweer, die vanmiddag nog actie voerde aan de Wetstraat 16, wordt 32 miljoen vrijgemaakt.

Rond halfnegen ’s avonds werden er nog technici opgetrommeld om de regering bij te staan. De vergadering verliep naar verluidt in gemoedelijke sfeer.

200 miljoen

Om het begrotingstekort dit jaar terug te dringen tot 4,8 procent van het bbp moet Leterme II op zoek naar 200 miljoen euro. Er zijn wel een reeks budgettaire meevallers en de economische groei trekt wel aan, maar aangezien de deelstaten dit jaar 550 miljoen euro extra krijgen, dient de federale regering toch nog wat te besparen.

Door een hoger dan verwacht dividend van Belgacom kan de bewindsploeg toch nog wat extra uitgaven doen. Het kernkabinet moet het dan wel eerst nog eens raken over de verdeling van de 100 beschikbare miljoenen.

Een groot deel van het geld gaat sowieso naar een reeks veiligheidsmaatregelen, zoals meer politie in Brussel, een beter statuut voor de brandweer, de gevangenis van Tilburg, ... Daarnaast is er nog het MYRRHA-project van het SCK in Mol en de vraag van staatssecretaris Philippe Courard voor meer geld voor de opvang van asielzoekers.

De topministers kregen zondagnamiddag alvast een verrassingsbezoek van protesterende brandweerlui, die een snelle hervorming en meer geld eisen. Een delegatie ging op de Wetstraat 16 een memorandum afgeven en werden er door de eerste minister ook ontvangen.
 
Dadelijk meer

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in