De gemeenteraad van de Vlaams-Brabantse gemeente Lubbeek heeft woensdagavond de voorlopige twaalfden dan toch goedgekeurd.

Omdat de begroting voor 2010 nog niet gestemd is, moet de raad elke maand dergelijke beslissing nemen om over werkingskredieten te kunnen beschikken. Omdat een meerderheid van raadsleden enkele weken terug de voorlopige twaalfden niet goedkeurde, dreigde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) er recent mee een regeringscommissaris te sturen.

Lubbeek wordt sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen bestuurd door een Open VLD-sp.a-coalitie die beschikt over een meerderheid van 12 raadsleden op 23. In februari 2009 stapte Open VLD-schepen Hilke Verheyden echter over naar LDD. Het schepencollege besliste begin 2010 om Verheyden haar bevoegdheden af te nemen. Zij weigerde hierop in februari samen met de oppositie de voorlopige twaalfden goed te keuren.

De oppositiepartijen CD&V, Groen! en Hilke Verheyden stelden woensdagavond in het belang van de gemeente niet te zullen tegenstemmen. CD&V-er Koen Van Coppenolle zei dat zijn partij Lubbeek aan een stabiele meerderheid wil helpen op voorwaarde dat er een toekomstvisie wordt uitgewerkt. Ann De Martelaer (Groen! ) protesteerde tegen het feit dat Vlaams minister Bourgeois de raadsleden de mes op keel had gezet.

De voorlopige twaalfden werden uiteindelijk goedgekeurd met 11 stemmen voor, 11 onthoudingen en 1 neen-stem.