Jan Roegiers, Vlaams parlementslid voor SP.A, is 'uiterst bezorgd' over het groeiende aandeel wapens binnen de Vlaamse wapenexport waarvan de eindbestemming onbekend is. Hij pleit voor een nieuw Vlaams wapendecreet dat meer transparantie garandeert. Bart Caron (Groen!) sluit daar vanuit de oppositie bij aan.

'We weten gewoon niet waar de wapens terecht komen', aldus Roegiers. Hij diende een hele tijd geleden al zelf een voorstel in dat precies focust op meer transparantie bij het toekennen van exportvergunningen.

Ook Bart Caron is van plan dat te doen als de regering niet snel werk maakt van een nieuw decreet, wat overigens opgenomen is in het regeerakkoord. In het nieuwe wapendecreet moet volgens Caron gegarandeerd worden dat de eindgebruiker van de wapens bekend is voor een exportvergunning afgeleverd kan worden.

'Wanneer de regering nog lang op zich laat wachten, zal Groen! nog voor het zomerreces zelf met een voorstel van decreet komen. Wij kunnen niet langer dulden dat Vlaanderen het walhalla blijft van malafide wapenhandelaars', aldus Caron.