CD&V wil pensioenleeftijd afschaffen
Foto: jimmy kets
CD&V gaat niet mee met de buitenlandse voorstellen om de pensioenleeftijd op te trekken van 65 naar 67 jaar. Ze willen alleen nog spreken van een‘loopbaan'. Dat hebben Marianne Thyssen en Sonja Becq vanmiddag bekend gemaakt.

De partij wil de leeftijd als zodanig afschaffen en wil enkel nog spreken van een loopbaan. Om van een volledig pensioen te genieten, moet je in totaal 45 jaar gewerkt hebben. Wie op de leeftijd van 18 begint te werken, kan dan op zijn 63ste het volledige pensioen krijgen. Wie op z’n 25ste begint te werken, kan pas op zijn 70ste het volledige pensioen krijgen.

Daarmee hangt het pleidooi samen om werken na een loopbaan van 45 jaar onbeperkt toe te laten, zoals premier Yves Leterme afgelopen weekend naar voren schoof.

'We zullen moeten veranderen om te behouden', zegt partijvoorzitster Marianne Thyssen. Mirakeloplossingen om de pensioenen betaalbaar te houden, bestaan niet. De pensioenen verlagen is geen optie, een verhoging van de lasten evenmin. Voor CD&V blijft maar een optie over: de werkzaamheidsgraad verhogen. Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden dus.

Pensioenbonus

CD&V wil ook de pensioenbonus hermoduleren. Momenteel wordt die pas toegekend vanaf 62 jaar of 44 loopbaanjaren. De partij stelt voor een bonus toe te kennen na 40 loopbaanjaren en het bedrag geleidelijk te verhogen.

Het instrument van gelijkstellingen moet voor de christendemocraten meer dan nu mikken op de uitbouw van een langere effectieve loopbaan. Uitgangspunt is dat werken in een beter pensioen moet uitmonden dan niet werken, al wil CD&V een gelijkstelling blijven verdedigen voor periodes van werkonderbreking voor gezinszorg of vorming. Daarbuiten zijn echter keuzes nodig.

Om het voor mensen mogelijk te maken de gevolgen van keuzes tijdens hun loopbaan voor hun pensioen beter in te schatten, pleit CD&V voor een Carrière Planning Systeem. Dat is een soort van simulatie die een klare kijk op de stand van zaken in iemands pensioen moet bieden. Daarvoor moeten wel alle relevante databanken worden uitgebouwd en gekoppeld, aldus nog Thyssen.

Nederland, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koningrijk zijn buitenlandse voorbeelden die intussen de pensioenleeftijd hebben opgetrokken naar 67 jaar.