Aartsbisschop André Léonard heeft Monseigneur Jozef De Kesel aangeduid als de nieuwe hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen.

De 62-jarige De Kesel was de hulpbisschop van Brussel, maar krijgt nu dus een ander en groter vicariaat toegewezen. 'De aartsbisschop van Mechelen-Brussel zal aan paus Benedictus XVI vragen om een nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Brussel aan te duiden. In afwachting daarvan wordt de leiding van het vicariaat Brussel toevertrouwd aan kanunnik Herman Cosijns als bisschoppelijk vicaris', meldt de interdiocesane persdienst.

De Kesel gold als de topfavoriet om kardinaal Godfried Danneels op te volgen als aartsbisschop van Mechelen-Brussel, maar uiteindelijk koos paus Benedictus XVI voor André Léonard. 

 'Ik ben monseigneur Jozef De Kesel ontzettend dankbaar dat hij de benoeming heeft aanvaard', zegt monseigneur André-Joseph Léonard. 'Ik ben mij terdege ervan bewust dat ze hem in Brussel, waar hij door iedereen werd gewaardeerd wegens zijn intelligentie en wijsheid, hard zullen missen. Door zijn rijke pastorale ervaring en zijn zowel menselijke als spirituele kwaliteiten denk ik dat hij de meest geschikte herder is om het dichtst bevolkte vicariaat van het aartsbisdom te leiden. Het belang van zijn opdracht is recht evenredig met het vertrouwen dat ik in hem stel.'