De Crem verbaasd over 'disproportionele reacties'
Foto: photo news
Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) reageert verbaasd op de 'disproportionele reacties' op zijn uitnodiging van Congolese soldaten voor het militaire défilé op 21 juli. De Crem ligt momenteel onder vuur in de kamercommissie defensie.

'Ik heb mijn collega Charles Mwando Nsimba mondeling uitgenodigd om met een delegatie over te komen', bevestigde De Crem in de Kamercommissie Defensie. Het ging daarbij om een beleefdheidsverzoek als antwoord op een gelijkaardige uitnodiging van Mwando aan hem en Defensiechef Charles-Henri Delcour, zegt De Crem. Zo vroeg Mwando beide heren om op 30 juni deel te nemen aan het defilé ter gelegenheid van de 50-jarige onafhankelijkheid van de Democratische Republiek (DRC).

'Delegatie op het Paleizenplein'

'Over de modaliteiten zal nog overlegd worden binnen de regering', zei De Crem toen. 'En het beste moment om dat te doen is op onze nationale feestdag, wanneer we ook de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo zullen vieren met de deelname van een militaire delegatie op het Paleizenplein'.

De Crem kreeg woensdag een spervuur aan vragen over zijn recente reis naar Congo, waarvan er heel wat over de bewuste uitnodiging gingen. Commissieleden als Wouter De Vriendt (Groen!) en Dirk Van der Maelen (SP.A) verweten de minister dat hij daarmee een 'flater' of zelfs 'een zware politieke fout' beging. Ze eisten dan ook dat De Crem elke deelname van Congolese militairen aan het defilé zou vermijden, alsook de deelname van Belgen aan de Congolese optocht op 30 juni.

Scherpe VN-rapporten

Om die eis kracht bij te zetten haalden de oppositieleden de rapporten van de VN en verschillende mensenrechtenorganisaties aan. Die zijn vaak erg scherp en spreken van excessen (moord, diefstal, rooftochten) door bepaalde eenheden van het Congolese leger (FARDC).

Binnen de meerderheid klonk het allemaal wat gematigder. Zo stelde De Crem’s voorganger André Flahaut (PS) voor om - zoals dat al sinds enkele jaren gebeurt - Congolese stagiaires te laten meelopen die aan de Belgische Koninklijke Militaire School (KMS) een opleiding volgen. Toch had ook Flahaut het over een 'misschien wat prematuur' en binnen de regering 'niet doorgesproken' voorstel. De deelname van Belgische militairen aan een Congolees defilé is misschien beter voor 'later', aldus nog de PS’er. MR-Kamerlid Denis Ducarme zei dan weer te willen vermijden dat 'het proces van de Congolezen en hun leger zou worden gemaakt', tegelijk waarschuwend voor 'steriele veralgemeningen'.

In zijn antwoorden benadrukte De Crem dat hij 'van elke gelegenheid' gebruik heeft gemaakt om de problemen bij het Congolese leger aan te kaarten. Tot slot verwees hij nog naar de resultaten die behaald werden bij de opleiding van Congolese militairen. Zo heeft het 321ste bataljon van de FARDC, dat door het Belgisch leger werd opgeleid, alle missies steeds met de nodige discipline tot een goed einde gebracht, aldus nog de minister.