Onze wegen slibben dicht
Foto: belga
Onze wegen raken vol door het aantal afgelegde personenkilometers dat de laatste tien jaar is toegenomen met 30 procent. Het goederenverkeer steeg slechts met 5 procent.

In 2001 maakte de Vlaming gemiddeld 2,76 verplaatsingen per dag. Nu zijn er dat al 3,14. Alle Vlamingen samen leggen 252 miljoen kilometer per dag af. Dat is 60 miljoen kilometer per dag meer dan tien jaar geleden. De toename van het personenverkeer is vooral een gevolg van privé-verplaatsingen zoals winkelen, familiebezoek en toerisme. Het aandeel van deze verplaatsingen om persoonlijke redenen bedraagt iets meer dan 70 procent.

Bovendien is 80 procent van onze verplaatsingen korter dan 15 kilometer en doen we 62 procent van die verplaatsingen alleen in de auto. De komende tien jaar komen er door een bevolkingstoename nog eens 1,4 miljoen verplaatsingen per dag bovenop. Nochtans zijn er de laatste tien jaar slechts 2 procent nieuwe wegen bij gekomen.