Het voorbije jaar is de werkgelegenheid in België met ongeveer 23.000 personen verminderd. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), die woensdag werden gepubliceerd.

Het Instituut merkt op dat de arbeidsmarkt steeds met een vertraging van twee tot drie kwartalen reageert op de evolutie van de economische activiteit. Het jobverlies zou de volgende maanden dus nog scherper worden gesteld. In 2008 was de werkgelegenheid met meer dan 82.000 toegenomen.

Van oktober tot december 2009 daalde de werkgelegenheid met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het was de vierde opeenvolgende kwartaaldaling.

2009 was op economisch vlak een historisch zwak jaar. Het bruto binnenlands product kende een krimp met 3 procent, waarbij vooral de industriële activiteit (-9 procent) en de export (-10,8 procent) scherp terugvielen. Bij de diensten (-1,7 procent) en de bouw (-3,7 procent) was de afname minder groot.