Fortis is niet enige Ageas
Foto: rr
Als de aandeelhouders van Fortis Holding er mee akkoord gaan, verandert de verzekeraar binnenkort van naam in Ageas. Toch zijn er al een aantal bedrijven en organisaties met die naam, maar echte verwarring zal er wellicht niet van komen.
  • Meest verwant lijkt het Zwitserse Ageas Initiative. Dit investeringsvehikel wordt momenteel ontbonden.
  • Een tweede Zwitserse organisatie die de afkorting Ageas gebruikt, is een vereniging van werknemers uit de verzekeringssector. Het is een onafhankelijke organisatie, die in de eerste plaats opkomt voor meer vorming van het personeel.
  • De naamsgenoot die meest dichtbij actief is, is een turnvereniging uit het Noord-Franse Spycker:  L'association de gymnastique et d'entretien des adultes spyckérois.
  • In Italië is Ageas Salerno actief, het agentschap voor Energie en Duurzame Ontwikkeling van de provincie Salerno, dat groene energieprojecten in de regio stimuleert.
  • Van een heel andere orde is Agência Evangélica de Ação Social. Dit 'bureau voor evangelische sociale actie' streeft in Brazilië naar het vergroten van het sociaal engagement van de kerken.
  • Eveneens christelijk geïnspireerd is een derde Zwitserse Ageas:  Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Ärztinnen un Ärzte der Schweiz. Het gaat om een organisatie van enkele honderden Zwitserse dokters die zich bij hun werk laten leiden door hun christelijke overtuiging.