In de bijzondere commissie die werd opgericht na de treinramp in Buizingen hebben de drie spoorvakbonden woensdag opgeroepen tot een versnelling van de investeringen in veiligheidssystemen. Ze vroegen aandacht voor de werkdruk en arbeidsorganisatie van de treinbestuurders. Door tijdsgebrek konden de bonden niet op alle vragen antwoorden, waardoor ze volgende week terugkeren.

Gerard Gelmini van de socialistische vakbond ACOD-spoor liet duidelijk zijn ongenoegen blijken over de uiteenzetting die de drie toplui van de NMBS enkele weken terug in het parlement gaven na de ramp, waarbij op 15 februari achttien mensen omkwamen.

Hij merkte op dat ze op een week tijd bijna 200 slides hadden voorbereid voor een erg gedocumenteerde en technische uitleg. Daar tegenover staat dat we meer dan twee uur hebben moeten wachten alvorens men het over de werknemer had, luidde het.

De socialistische vakbondsman, die later werd bijgetreden door zijn collega's van ACV en VSOA, gaf een evolutie van de manier waarop sinds de treinramp in Aalter in 1982 werd geïnvesteerd in veiligheidssystemen. Veel aandacht ging ook naar de werkdruk op de treinbestuurders.

Er is volgens hem heel wat wetgevend werk aan de winkel, op het vlak van materiaal en werkomstandigheden, maar ook voor een versnelling van de investeringen in veiligheid.

Intussen moeten de prestaties worden ‘vermenselijkt’, de werkomstandigheden verbeteren, moet werk worden gemaakt van coaching en opleiding en moet de druk op de bestuurders verminderen.