Mannen voelen zich voornamelijk aangetrokken tot vrouwen die op hen lijken. Maar dat verandert onder stress: dan worden mannen minder kieskeurig. Dat blijkt uit een onderzoek van de Duitse universiteit in Trier.

De groep 'kalme' mannen die aan de studie meededen, vonden de vrouwen die niet op hen leken, 14 procent minder aantrekkelijk in vergelijking met de vrouwen die wel fysieke gelijkenissen vertoonden. De groep 'gestresseerde' mannen vonden de niet-gelijkende vrouwen 9 procent aantrekkelijker.

Partnerkeuze

Johanna Lass-Hennemann, de verantwoordelijke voor de studie van de Duitse universiteit in Trier, zegt dat de resultaten aantonen dat dieren hun normale paringsgedrag overboord gooien als ze onder stress staan. 'Mannen hebben de neiging om niet-gelijkende partners aantrekkelijker te vinden als ze onder stress staan. Maar we zijn er niet zeker van in hoeverre dit hun partnerkeuze beïnvloedt.'

Wetenschappers verklaren het feit dat mannen meer aangetrokken worden tot vrouwen met fysieke gelijkenissen door het hogere vertrouwen in een bekend gezicht. Onder stress zou dat gevoel echter verdwijnen.

Voor de studie werden vijftig gezonde, heteroseksuele mannen verdeeld in twee groepen. De eerste groep moest één arm drie minuten lang in een emmer met ijswater leggen voor ze aan de test mochten beginnen. Bij de tweede groep was dat water opgewarmd tot lichaamstemperatuur. De eerste groep mannen begon aan de test met een opmerkelijk hogere hartslag en er werd ook meer cortisol (hormoon dat geproduceerd wordt onder stress) opgemeten.

Tijdens de test zelf kregen de mannen een reeks prentjes te zien op een computerscherm. Dat ging van huishoudproducten tot naakte vrouwen. Sommige vrouwengezichten werden aangepast zodat ze op de persoon in kwestie of een andere man uit de groep gingen lijken.

De mannen uit de 'rustige' groep deden het als verwacht: de vrouwen die op hen leken, werden mooier ingeschat dan de vrouwen die veel van hen verschilden. In de 'gestresseerde' groep was dat net omgekeerd.

Lass-Hennemann besloot dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat 'gewone' stress een invloed kan hebben op de partnerkeuze. Stress op lange termijn daarentegen.