De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Fortis vier boetes opgelegd voor marktmanipulatie en het niet tijdig melden van koersgevoelige informatie. De te betalen 576.000 euro wordt verdeeld over het ondertussen opgesplitste concern.

Het in Nederland gevestigde Fortis en het in België gevestigde Fortis krijgen allebei twee boetes opgelegd. Het gaat daarbij om twee boetes van 144.000 euro voor marktmanipulatie en twee van 144.000 euro voor het niet op tijd publiceren van koersgevoelige informatie.

De boetes voor marktmanipulatie hangen samen met uitspraken van de toenmalige topman van Fortis. Jean-Paul Votron zei op 5 juni 2008 tijdens een presentatie dat de solvabiliteit van het concern 'op plan' en 'sterk' is. Die informatie was volgens de AFM onjuist en misleidend. Nog geen maand later maakte het bedrijf bekend nieuwe aandelen uit te geven, onderdelen te verkopen en te snijden in het dividend.

De boetes voor het niet tijdig melden van koersgevoelige informatie hangen samen met een artikel in De Financiële Telegraaf op 14 juni 2008 over de verkoop van onderdelen van ABN Amro aan Deutsche Bank. "In het artikel werd ook aangegeven dat Fortis er zoveel geld op zou moeten toeleggen, dat de financiële doelstellingen voor 2008 en later niet gehaald zouden worden", aldus de AFM.

De informatie in het artikel van de krant was volgens de AFM juist. Fortis had na publicatie de koersgevoelige informatie openbaar moeten maken.
 
Claim

De Nederlandse advocaat Adriaan de Gier heeft meteen aangekondigd binnenkort een claim in te dienen tegen het Belgische Fortis. Behalve tegen de beursgenoteerde onderneming, is de claim ook gericht tegen de toenmalige bestuurders van Fortis.

De advocaat heeft namens de stichting FortisEffect al een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het doel hiervan is om schade te verhalen die aandeelhouders hebben geleden bij de ontmanteling van Fortis op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008.