Bernard De Vos, de kinderrechtencommissaris in de Franse gemeenschap, vindt het niet opportuun om in Brussel versterkte onderwijscentra met militaire omkadering te voorzien om het toenemend geweld aan te pakken.

De Vos reageert daarmee op een voorstel in die zin van Senaatsvoorzitter en burgemeester van Ukkel Armand De Decker. 'Brussel is niet in staat van oorlog', aldus De Vos.

Volgens de kinderrechtencommissaris is het niet de taak van het leger jongeren op te voeden. 'Ieder zijn job', luidde het. 'Jonge delinquenten hebben niet alleen nood aan autoriteit en dwang, ze zitten in de eerste plaats in een moeilijke situatie', meent De Vos. Hij vindt dat moet worden gehandeld op het vlak van opvoeding, huisvesting en tewerkstelling.