De reclame voor auto’s is niet conform de Belgische wetgeving en de "code voor goed gedrag" van de sectorfederatie Febiac, schrijft Le Soir woensdag. In de maand januari werden niet minder dan 203 klachten neergelegd bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP).

Van die klachten hebben er 168 betrekking op informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Die gegevens moeten, volgens een KB van 2001, "duidelijk leesbaar zijn en even zichtbaar als de rest van de informatie". De Europese Commissie oordeelde trouwens dat het KB onvoldoende was en heeft België in gebreke gesteld.

Volgens Pierre Ozer, professor aan de faculteit wetenschappen van de Luikse universiteit, "is bijna de helft van de reclameboodschappen van autobouwers en -invoerders strijdig met de wet of is er sprake van ’greenwashing’", waarbij valse argumenten worden aangehaald om te beweren dat het milieu gerespecteerd wordt.

Woensdag bekijkt het parlement twee voorstellen van PS-afgevaardigde Jean Cornil: het eerste wil reclame voor de meest vervuilende wagens verbieden, het tweede legt vast dat 20 procent van de advertentieruimte gereserveerd moet worden voor informatie over de CO2-uitstoot.