Lieten: 'Minimumuitkering moet met 150 euro omhoog'
Foto: photo news
Volgens Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) zijn de minimumuitkeringen niet meer op een niveau om fatsoenlijk te leven. Ze wil dat de federale regering het bedrag optrekt met 150 euro.

Lieten kreeg maandag bezoek van het Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Een delegatie daarvan trekt vandaag nog naar het Europees parlement in Straatsburg, om er de armoedeproblematiek in de schijnwerpers te plaatsen. Vooraf passeerden ze langs bevoegd minister Lieten, om ook daar hun eisen te formuleren. Dat België net in het Europees jaar tegen Armoede voor zes maanden EU-voorzitter zal zijn, opent volgens hen perspectieven.

Concreet heeft een werkgroep binnen het Netwerk nagedacht over hoe een Europese armoedestrategie voor 2020 eruit moet zien. Armoedebestrijding in Europa moet overal hetzelfde worden aangepakt, oordeelde die. Een nivellering naar onder is sowieso uit den boze. Voorts moeten de minimuminkomens omhoog, moet naast activering ook werk worden gemaakt van sociale inclusie en is een duurzame tewerkstelling van 70 procent nodig.

Lieten beloofde dat ze zal trachten armoede op de politieke agenda te houden. Tegen eind juni wil ze ook haar actieplan rond krijgen, waar ze momenteel met middenveld en ervaringsdeskundigen aan werkt. En ze zal het systeem van ervaringsdeskundigen zelf - waarbij mensen die uit de armoede ontsnapten de overheid bijstaan - bij de andere EU-lidstaten promoten. 

In eigen land gaat Lieten aankloppen bij de federale regering. Ze heeft er met de Vlaamse regering op aangedrongen om de problematiek in overleg met de regio's onder de loep te nemen. Concreet zouden de uitkeringen toch met 150 euro omhoog moeten, oordeelt Lieten.