Enkel op wegen buiten de bebouwde kom die bestaan uit twee of meer rijstroken zou een maximumsnelheid van 90 km/u mogen gelden. Op alle andere wegen buiten de bebouwde kom moet een limiet van 70 km/u gelden. Die regeling is "logischer en meer verantwoord", zo stelt CD&V-kamerlid Luc Peetermans. Hij heeft daarover een wetsvoorstel klaar.

Momenteel mag men buiten de bebouwde kom 90 km/u rijden, tenzij er een verkeersbord staat met een andere snelheidslimiet. Maar niet alle wegen buiten de bebouwde kom zijn geschikt om 90 km/u te rijden.

Volgens Peetermans zorgt zijn voorstel alvast voor een meer "logisch snelheidsbeleid". "De snelheid gaat in opgaande lijn van 50 km/u in de de bebouwde kom, 70 km/u op binnenwegen, 90 km/u op de verbindings- en gewestwegen met minstens twee rijstroken en 120 km/u op auto(snel)wegen", luidt het. Door de wegcode in die zin aan te passen komt er volgens Peetermans niet alleen meer eenvormigheid, het laat ook toe om heel wat verkeersborden weg te halen.

Volgens het CD&V-kamerlid zullen bestuurders zich ook makkelijker aan een bepaalde snelheidslimiet houden als ze die ook logisch vinden. "Het gebrek aan logica, eenvormigheid en leesbaarheid van de weg leidt tot verwarring en ergernis. Het maakt dat snelheidslimieten vaak niet gerespecteerd worden. Dit voorstel tracht hieraan te verhelpen", aldus Peetermans.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in