Het is nu zeker: dino's stierven uit door meteoriet
Foto: ap
65 miljoen jaar na de feiten zijn wetenschappers het erover eens: de dinosauriërs kwamen aan hun einde door een meteorietinnslag. Veertig wetenschappers, waaronder twee Belgen, weerlegden de laatste twijfels in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Dertig jaar geleden toonden wetenschappers al aan dat er 65 miljoen jaar geleden een grote meteorietinslag had plaatsgevonden op aarde. De klap werd rond de grens tussen het Krijt- en Tertiair tijdperk gesitueerd, de periode waarin de toen allesoverheersende dinosauriërs vrij plots aan hun einde kwamen. Nog eens tien jaar later werd de theorie kracht bijgezet toen men de plaats van de meteorietinslag kon aanwijzen. Het projectiel was terechtgekomen in Yucatan, in Mexico. 

Sinds die ontdekkingen kreeg de meteoriethypothese steeds meer bijval. Maar enkele sceptici legden studies voor om aan te tonen dat de krater van de inslag 300.000 jaar ouder was dan de Krijt/Tertiar grens. Volgens hen was extreem vulkanisme in India de oorzaak van het massaal-uitsterven.

Miljard keer Hiroshima

Maar nu hebben veertig wetenschappers van over heel de wereld, waaronder Philippe Claeys van de Vrije Universiteit Brussel en Robert Speijer van de K.U.Leuven, alle studies over het onderwerp verzameld en nieuwe bewijzen aangevoerd. De theorie over de meteoriet zou nu onweerlegbaar zijn. 

Uit de gegevens blijkt dat de kracht van de inslag te vergelijken was met die van meer dan een miljard Hiroshima-bommen. Al wat toen op aarde leefde kreeg onder meer af te rekenen met aardbevingen van 12 op de schaal van Richter, verwoestende stofwolken, tsunami's en aardverschuivingen. En dat werd zelfs de machtige dino's te veel. 

Het einde van de dino's betekende wel het begin van nieuw leven. Na de inslag begon de bloeiperiode van de zoogdieren.