Monseigneur André-Jospeh Léonard heeft zondagnamiddag voor het eerst als aartsbisschop van Brussel-Mechelen de dienst geleid in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Hij deed dat in aanwezigheid van zijn voorganger, kardinaal Danneels, van het vorstenpaar en van verschillende honderden gelovigen.

Die hadden niet alleen alle zitplaatsen in de kathedraal ingenomen, maar stonden ook met verschillende tientallen recht in de zijbeuken en achteraan in de kathedraal.

De aanwezigen gaven zowel het vorstenpaar als de kersverse aartsbisschop een groot applaus bij hun intrede. Dat werd nog eens herhaald toen aartsbisschop Léonard zijn voorganger Danneels bedankte voor zijn dertig jaar dienst.

In zijn homilie, die voor het overgrote deel een bijna letterlijke herhaling was van de homilie die hij zaterdag in Mechelen had uitgesproken, toonde de aartsbisschop het medeleven van de kerk met de slachtoffer van de rampen in Luik en Buizingen en met de duizenden mensen die in de voorbije maanden hun job hadden verloren. Hij legde ditmaal wel extra nadruk op zijn hoop dat de Belgische kerk een biddende en aanbiddende kerk zou zijn. 'Dat is de beste wijze om te erkennen dat God altijd de eerste is, de alfa en omega.'

'Geen homohuwelijken'

Net als zaterdag deed monseigneur Léonard een oproep aan het publiek om zich in het geloof te engageren. Hij vroeg opnieuw om priesters, bisschoppen, nonnen en geëngageerde leken, maar in zijn oproep aan gelovige echtparen toonde hij zich wel een tegenstander van een kerkelijk homohuwelijk: 'De kerk van Jezus kan alleen echtparen van een man en een vrouw zegenen, die ook nog het leven willen geven.'

Die uitspraak werd door het aanwezige publiek ook op applaus onthaald. Aartsbisschop Léonard sprak zijn preek uit in de drie landstalen, maar ook in het Engels en het Italiaans. In het Engelstalige gedeelte sprak hij als aartsbisschop van Mechelen en Brussel, de hoofdstad van Europa, zijn bijzondere interesse uit voor de dialoog tussen de EU-instellingen en de verschillende religies die het nieuwe EU-verdrag van Lissabon aankondigt.